Logga ÖKFÖstgöta KonstföreningNya medlemmar

Östgöta Konstförening

Box 232, 581 02 Linköping

Till konstintresserade Välkommen som medlem i Östgöta Konstförening. Det innebär bl a att du aktivt är med och stödjer konstverksamheten och verksamma konstnärer i Östergötland.

Som medlem i föreningen får du

  • en lott i medlemslotteriet
  • rabatt på föreningens utgivna publikationer
  • följa med på våra uppskattade konstresor och ateljébesök
  • delta i våra debatter, föreläsningar, konstvisningar och kurser
  • rabatt på tidskriften Konstperspektiv
Aktuella medlemsavgifter per kalenderår är:
  • 200 kronor
  • 100 kronor för familjemedlemmar
  • 100 kronor för yrkesverksamma konstnärer
Medlemsavgiften betalas in till föreningens postgiro 16 04 22-2 eller
bankgiro 554-5975

Medlemskortet berättigar till fri entré på Östergötlands museum och 10% rabatt i museets butik.

Östgöta Konstförening samarbetar med Östergötlands museum i Linköping och Norrköpings Konstmuseum bland annat med salongen.

Information om föreningen lämnas av kontaktpersonerna i styrelsen

Hjärtligt välkommen! Styrelsen i Östgöta Konstförening