Logga ÖKFÖstgöta KonstföreningVälkommen till Östgöta KonstföreningInställt årsmöte!

Den 28:e mars har annonserats som dagen för Östgöta Konstförenings årsmöte. Mötet är inte längre möjligt att genomföra, med hänsyn tagen till den nuvarande smittspridningen av Coronaviruset.
 
Årsmöte ska enligt stadgarna hållas senast under april månad. Tyvärr kommer inte heller en senareläggning till slutet av april kunna avhjälpa situationen. Vi får därför inrikta oss på att hålla ett föreningsmöte så snart som möjligt efter sommaren. Resterande programpunkter under våren ställs in, samtidigt som vi hoppas att kunna genomföra delar av dessa till hösten.

De framtagna årsmöteshandlingarna kommer under veckan, att läggas ut på vår hemsida. Här redovisas 2019 års verksamhet, det ekonomiska utfallet, antalet medlemmar och höstens planerade aktiviteter. Också revisorernas berättelse redovisas här.
Årets konststipendiat väntar vi med att presentera till höstens möte, liksom förslaget till ny styrelse. Till dess hoppas vi, i nuvarande styrelse, få förtroendet att driva verksamheten vidare.


Styrelsen

Påminnelse: Vår möjlighet att snabbt kunna nå ut med meddelanden underlättas betydligt om vi kan använda e-post. Ju fler vi kan nå på detta sätt desto bättre. Vi ber dig därför skicka in din aktuella e-postadress till oss på info@ostgotakonstforening.se

Här nedan finns filerna.

2019 års resultaträkning
2019 års balansräkning
2019 års verksamhetsberättelse
2020 års planerade aktivitet

2020

Här kan du läsa vårt vårprogram.

Bilder från soppresan till Norrköpings Konstmuseum den 20 november 2019

soppasoppa


Årets stipendiat 2019


Ila Örtlund

Ila Örtlund

Det råder aldrig någon tvekan om vilket motiv Ila Örtlund valt att fokusera i sitt måleri. I stort som smått skulle det kunna beskrivas som "förstärkt verklighet". Hon bläddrar i vår gemensamma minnesbank och påminner oss, inte bara om vad vi en gång sett, utan också hur det kändes: Litenheten inför vindkraftverkens jättar. Den krypande kylan som smyger sig på då solen skyms av trädtopparna. Den söta doften från kronbladen, som förföriskt lockar insekterna att fullgöra sin pollinerande uppgift. 
Ofta befinner vi oss i gränstrakten mellan liv och död, där också barockens konstnärer fann skönheten. Här finns likheter i många av hennes verk, vilket hon inte döljer; hennes teknik påminner också osökt om de stora mästarnas.
Ila Örtlund har av en juryn valts ut att delta i de två senaste upplagorna av utställningen "Under samma tak", 2014 och 2017. Att tilldela henne Östgöta Konstförenings stipendium 2019 känns däför helt naturligt.
 
Styrelsen för Östgöta Konstförening